Deelnemende verenigingen

St Catharina Schuts Vlijmen.
 Dit gilde is opgericht in 1469.  Oudste bewijzen hiervan zijn het koningszilver met het medaillon uit de 15 eeuw en de koningsvogel uit 1507. Verder is nog bewaard gebleven het reglement uit 1682 en het schutsboek van 1824. Ook is het gilde nog in het bezit van oude schilden van 1669 en 1769. Anno 21 eeuw zijn de activiteiten van dit gilde hoofdzakelijk het schieten op de Wip en het koningschieten ( Om de drie jaar ) en de jaarlijkse teerdag. St. Catharina is sinds 1978 lid van de LSB en werd in 1990 en 1998 kampioen van de Langstraat. St. Catharina telt momenteel 26 leden.

St.Hubertusgilde Drunen. www.st-hubertus.nl
Het Gilde is opgericht in 1560. Dit alles wordt weergegeven in de Oude Caert waarvan een kopie hiervan in bezit is. Dit alles onder bescherming van de Jonkheren François en Willem van Haestrecht, Heren van Druinen, wat vandaag Drunen heet. Heropgericht na vele jaren slapend te zijn geweest in 1958. Uitgegroeid tot een broederschap van 46 leden welke staan voor broederschap en trouw voor kerk en staat. Het gilde neemt deel aan diverse activiteiten in de samenleving maar ook in gildeactiviteiten zoals de L.S.B. en andere onderlinge contacten.

Gilde St. Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk. www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl
Het Gilde St. Joris is waarschijnlijk opgericht in 1649. Helemaal zeker is dit niet, omdat belangrijke documenten verloren zijn gegaan in de 18de eeuw. Zoals de naam aangeeft heeft het Gilde een sterke band met de Heren van Onsenoort, de bewoners van het voormalige kasteel. Met name de familie de La Court speelde een belangrijke rol bij het gilde aan het einde van de 19de eeuw. Het gilde neemt van oudsher deel aan wedstrijden geweerschieten en is hierin erg succesvol geweest. Het werd Nederlands Kampioen Opgelegd Schieten op de wipboom in 1987, 1989, 2000, 2014, 2015, 2016 en Vrije Hand schieten in 2005, 2006, 2007 en 2012. Het kampioenschap van de NBFS (Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden) werd behaald in 2005 en 2012, 2017 en 2018. Al vele jaren is het Gilde lid van de LSB en heeft in dat verband vele prijzen behaald. De onderlinge Schietcompetitie van het gilde telt 14 wedstrijden, verder worden er nog 5 winterwedstrijden verschoten en wordt er gestreden om de titel Winterkoning.
In 2019 organiseerde het gilde de grote Kringdag van Gildekring Maasland

Sint Barbara Schuts en Onze Lieve Vrouwe Schuts Vlijmen
Ons gilde is opgericht in 1425. Het reglement van de Sint Barbara Schuts is van 9 november 1684 en opgemaakt door Mijnheer Siardus Joris. Dat staat geschreven op een tinnen bord dat in het bezit is van het Brabants Museum. Van oudsher was de Sint Barbaraschuts een “bloedgilde” maar doordat de Schuts te weinig nieuwe aanwas kreeg, werd er besloten om het “open” te gooien. In 1945 zijn er veel schilden van de Sint Barbara Schuts door een brand verloren gegaan. Daarom werd in 1950 een nieuw koningsschild gemaakt van overgebleven materiaal. Op de achterkant van de vogel staat geschreven: “Mijn staart, pootjes en het houtje zijn van 1425”. Doordat onze Schuts niet zoveel schilden meer bezat werd er in 1979 besloten om de Schuts meer uit te dragen en voortaan ieder jaar koning te schieten. Daarbij werden in 1979 nieuwe statuten opgemaakt bij notaris Huybregts. Ko Huybregts is nu beschermheer van onze Schuts. Anno nu zijn het meifeest, koningsschieten en de teerdag hoogtepunten van het seizoen.  Onze Schuts doet ook mee met het LSB schieten en we hebben een onderlinge competitie waarbij er op de wip en vrije hand geschoten wordt.

Gilde ST.Ambrosius Haarsteeg
Gilde ST.Blasius Heusden
Gilde ST.Catharina Herpt
Gilde ST.Joris Heesbeen
Gilde Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout
S.S.V.Juliana Vlijmen
S.S.V.De Zwaan Genderen